×
วีดีโอ

Download File :     

(9/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13

(9/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

Filetype : VDO Date : วันที่ 17 กันยายน 2562 l Contributors : เอก โอฐน้อย , อรรถสิทธิ์ เสริมธนวิศาล , สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : ห้องประชุม 402 ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 39476 views

Video Caption : เสวนาเรื่องราชการไทยในยุคดิจิทัล

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
เสวนาเรื่อง " ราชการไทยในยุคดิจิทัล " 

 

ณ ห้องประชุม 402 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง Where is the Friend

95 นาที

242 views

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

1 นาที

285 views

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

798 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

275 views