×
วีดีโอ

Download File :     

(7/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13

(7/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

Filetype : VDO Date : วันที่ 17 กันยายน 2562 l Contributors : ต่อศักดิ์ เกษมสุข , สิริกร ทองมาตร , ดร.ประชาธิป กะทา , ภัทริยา คงธนะ , ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 46373 views

Video Caption : ชุมชนออนไลน์

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
เสวนาเรื่อง " ชุมชนออนไลน์ "

 

นางงาม งามพร้อมศัพท์ : การสร้างคำเรียกนางงามบนชุมชนออนไลน์    โดย ต่อศักดิ์ เกษมสุข

อ่าน “ฟิค” บนสื่อดิจิทัล: ชาติพันธุ์วรรณนาดิจิทัลของแฟนฟิคชันศิลปินเกาหลี   โดย สิริกร ทองมาตร

ทำไมผู้สูงอายุโพสต์และแชท: การศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุในเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท    โดย ดร.ประชาธิป กะทา

การสร้างตัวตนของการเป็นผู้ประกอบการ : ชุมชนดิจิทัลของ นักสร้างแรงบันดาลใจ (life coach) ในพื้นที่โซเชียลมีเดีย    โดย ภัทริยา คงธนะ

วิจารณ์บทความโดย ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี

ณ ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2562

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง Where is the Friend

95 นาที

242 views

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

1 นาที

285 views

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

798 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

275 views