×
วีดีโอ

Download File :     

(5/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13

(5/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

Filetype : VDO Date : วันที่ 17 กันยายน 2562 l Contributors : รุ่งทิพย์ จรีรัตนประกร , กันยารัตน์ มะแสงสม , วิภาวี สุวิมลวรรณ , ปุญญวันต์ จิตประคอง , ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 37535 views

Video Caption : วาทกรรมในสื่อออนไลน์

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
เสวนาเรื่อง " วาทกรรมในสื่อออนไลน์ "

กรณีศึกษาเน็ตไอดอลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์กับวาทกรรม ‘คิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์’   โดย รุ่งทิพย์ จรีรัตนประกร

เนื้อหาและกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ในเพจหมอแล็บแพนด้า    โดย กันยารัตน์  มะแสงสม

พิจารณาปัญหาภาพลักษณ์โรงเรียนอาชีวะไทยผ่านสื่อมวลชนออนไลน์ ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย วิภาวี สุวิมลวรรณ

สถานภาพการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในประเด็นความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาเปรียบเทียบสื่อออนไลน์ไทยรัฐ และสื่อศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ภายใต้การทำงานร่วมกับสื่อโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561) โดย ปุญญวันต์ จิตประคอง

วิจารณ์บทความโดย ผศ.ดร.แพร  ศิริศักดิ์ดำเกิง

ณ ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง Where is the Friend

95 นาที

242 views

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

1 นาที

285 views

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

798 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

275 views