×
วีดีโอ

Download File :     

(8/8) Eastern Literature, Art and along the one Belt one Road Region

(8/8) Eastern Literature, Art and along the one Belt one Road Region

Filetype : VDO Date : วันที่ 23 สิงหาคม 2562 l Contributors : Prof. Dr. Chen Ganglong, Assoc. Prof. Dr. Jin Yong, Poom Putimahtama, Assist. Prof. Chawalit Khokhiew | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 4947 views

Video Caption :

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Research Center of Eastern Literature แห่ง Peking University
จัดเรื่อง “Eastern Literature, Art and Culture along the One-Belt-One-Road Region (the Belt and Road Region)”

 

Social Culture II

- "Oguz Khan Narratives” and Mongolian Myths about Pregnancy by the Intervention of Light l Prof. Dr. Chen Ganglong
- The Social and Cultural Context of the Romance of the Three Kingdoms in Thailand l Assoc. Prof. Dr. Jin Yong
- Chinese Catholic: The Link between Chaoshan and Bangkok l Poom Putimahtama

Closing Ceremony
- Assist. Prof. Chawalit Khokhiew l Dean of Faculty of Arechaeology, Silpakorn University

July 24, 2019

Venue
Auditorium of Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(4/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

3 นาที

27 views

(3/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

2 นาที

52 views

(2/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

4 นาที

27 views

(1/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

5 นาที

26 views