×
วีดีโอ

Download File :     

(7/8) Eastern Literature, Art and along the one Belt one Road Region

(7/8) Eastern Literature, Art and along the one Belt one Road Region

Filetype : VDO Date : วันที่ 23 สิงหาคม 2562 l Contributors : Prof. Dr. Wu Jiewei, Assist Prof. Dr. Damrongphon Inchan, Assist. Prof. Dr. Lian Chaoqun | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 3509 views

Video Caption :

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Research Center of Eastern Literature แห่ง Peking University
จัดเรื่อง “Eastern Literature, Art and Culture along the One-Belt-One-Road Region (the Belt and Road Region)”

 

Social Culture I

- The Dissemination of Chinese Web Fictions in Southeast Asia: Trans-culture, Trans-context and Trans-media l Prof. Dr. Wu Jiewei
- The Ancestor Worship among the Dai-TaiZhuang People l Assist Prof. Dr. Damrongphon Inchan
- The Politics of a Genre and a Genre of Politics: The Modern Transformation of Arabic Maqāma l Assist. Prof. Dr. Lian Chaoqun

July 24, 2019

Venue
Auditorium of Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(4/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

3 นาที

26 views

(3/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

2 นาที

52 views

(2/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

4 นาที

26 views

(1/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

5 นาที

26 views