×
วีดีโอ

Download File :     

(6/8) Eastern Literature, Art and along the one Belt one Road Region

(6/8) Eastern Literature, Art and along the one Belt one Road Region

Filetype : VDO Date : วันที่ 23 สิงหาคม 2562 l Contributors : Assoc. Prof. Dr. Shi Yang, Assoc. Prof. Dr. Weng Jiahui, Assist. Prof. Dr. Panida Boonthavevej | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 3801 views

Video Caption :

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Research Center of Eastern Literature แห่ง Peking University
จัดเรื่อง “Eastern Literature, Art and Culture along the One-Belt-One-Road Region (the Belt and Road Region)”


Literature II

- A Preliminary Research on the Epic Darangen as a World Intangible Cultural Heritage: the War Legend and Love Romance of Maranaw People in the Philippines l Assoc. Prof. Dr. Shi Yang
- Tagore's Trip to Japan in 1916 and the Birth of Stray Birds l Assoc. Prof. Dr. Weng Jiahui
- Tanah Papua: A Voyage of Rediscovery l Assist. Prof. Dr. Panida Boonthavevej

July 24, 2019

Venue
Auditorium of Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(4/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

3 นาที

26 views

(3/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

2 นาที

52 views

(2/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

4 นาที

27 views

(1/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

5 นาที

26 views