×
วีดีโอ

Download File :     

(5/8) Eastern Literature, Art and along the one Belt one Road Region

(5/8) Eastern Literature, Art and along the one Belt one Road Region

Filetype : VDO Date : วันที่ 23 สิงหาคม 2562 l Contributors : Assist. Prof. Dr. Xiong Ran | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 5805 views

Video Caption :

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Research Center of Eastern Literature แห่ง Peking University
จัดเรื่อง “Eastern Literature, Art and Culture along the One-Belt-One-Road Region (the Belt and Road Region)”

Literature I

- The Problem of Othering in Oriental Literary Creation l Prof. Dr. Lin Fengmin
- Manuscripts in Rayong Province: Samut Khoi from Wat Khodthimtharam l Dr. U-tain Wongsathit
- Expressions of Traiphum Cosmology in Thai Literature: A Preliminary Analysis on the Transition with Reference to the Traiphum Paintings l Assist. Prof. Dr. Xiong Ran

July 24, 2019

Venue
Auditorium of Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(4/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

3 นาที

26 views

(3/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

2 นาที

51 views

(2/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

4 นาที

26 views

(1/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

5 นาที

26 views