×
วีดีโอ

Download File :     

(4/8) Eastern Literature, Art and along the one Belt one Road Region

(4/8) Eastern Literature, Art and along the one Belt one Road Region

Filetype : VDO Date : วันที่ 19 สิงหาคม 2562 l Contributors : Assist. Prof. Dr. Liu Yingjun, Dr. Zhang Zhe, Assoc. Prof. Dr. Saritpong Khunsong | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 5596 views

Video Caption :

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Research Center of Eastern Literature แห่ง Peking University
จัดเรื่อง “Eastern Literature, Art and Culture along the One-Belt-One-Road Region (the Belt and Road Region)”

Art History and Archaeology III
- Fabulous Horses out of Water in B.sīlā as Depicted in Kūshnāma: A Cultural Encounter Between East and West Asia l Assist. Prof. Dr. Liu Yingjun
- A Brief Analysis on the Relations of Myanmar Paintings and Dramas in Konbaung Period (1752-1885) l Dr. Zhang Zhe
- Dvaravati and Tang China : Trade and Cultural Exchanges Along the Maritime Silk Road During ca. 7th – 10th Century l Assoc. Prof. Dr. Saritpong Khunsong

July 23, 2019

Venue
Auditorium of Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(4/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

3 นาที

26 views

(3/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

2 นาที

52 views

(2/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

4 นาที

26 views

(1/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

5 นาที

26 views