×
วีดีโอ

Download File :     

(3/8) Eastern Literature, Art and along the one Belt one Road Region

(3/8) Eastern Literature, Art and along the one Belt one Road Region

Filetype : VDO Date : วันที่ 19 สิงหาคม 2562 l Contributors : Prof. Dr. Chen Ming, Assoc. Prof. Dr. Rungroj Thamrungraeng, Assist. Prof. Dr. Monruedee Saisingha | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 5069 views

Video Caption :

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Research Center of Eastern Literature แห่ง Peking University
จัดเรื่อง “Eastern Literature, Art and Culture along the One-Belt-One-Road Region (the Belt and Road Region)”

Art History and Archaeology II
- Sama and Syama Jataka: The Change of Its Texts and Images across Cultures l Prof. Dr. Chen Ming
- Thai Kings and Their Concepts of Pilgrimage to Sacred Places in India, Sri Lanka and Southeast Asia l Assoc. Prof. Dr. Rungroj Thamrungraeng
- New Concepts Found in the Murals on Wat Pratou pong, Lampang Province l Assist. Prof. Dr. Monruedee Saisingha

July 23, 2019

Venue
Auditorium of Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(4/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

3 นาที

26 views

(3/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

2 นาที

51 views

(2/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

4 นาที

26 views

(1/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

5 นาที

25 views