×
วีดีโอ

Download File :     

รามเกียรติ์ ตอน ราพณ์ร้ายพ่ายบารมี พระจักรีครองนคร

รามเกียรติ์ ตอน ราพณ์ร้ายพ่ายบารมี พระจักรีครองนคร

Filetype : VDO Date : วันที่ 19 สิงหาคม 2562 l Contributors : คณะนักแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศูนย์ศิลปะอ่างทอง (ACC : Angrhong Arts Center) | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 230 views

Video Caption :

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ราพณ์ร้ายพ่ายบารมี พระจักรีครองนคร

โดย คณะนักแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศูนย์ศิลปะอ่างทอง (ACC : Angrhong Arts Center)
อำนวยการแสดงโดย ผศ.ดร.สุขสันติ แวงวรรณ และ ผศ.ดร.ธีรภัทร์ ทองนิ่ม

ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง Where is the Friend

95 นาที

242 views

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

1 นาที

285 views

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

798 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

275 views