×
วีดีโอ

Download File :     

เชื่อมโยงอาเซียนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เชื่อมโยงอาเซียนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Filetype : VDO Date : วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 l Contributors : ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 225 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

การบรรยายวิชาการ
เชื่อมโยงอาเซียนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ASEAN Connectivity and Cultural Tourism

วิทยากรโดย
ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
ณ ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)