×
วีดีโอ

Download File :     

(3/3) โบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า

(3/3) โบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า

Filetype : VDO Date : วันที่ 9 เมษายน 2562 l Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 51 views

Video Caption :

การประชุมโต๊ะกลมครั้งที่ 2
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(5/7) งานวิจัยในย่างก้าว (Work in progress)

 

15 views

(4/7) งานวิจัยในย่างก้าว (Work in progress)

 

19 views

(3/7) งานวิจัยในย่างก้าว (Work in progress)

 

16 views

(2/7) งานวิจัยในย่างก้าว (Work in progress)

 

13 views