×
วีดีโอ

Download File :     

(2/3) โบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า

(2/3) โบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า

Filetype : VDO Date : วันที่ 9 เมษายน 2562 l Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 69 views

Video Caption :

การประชุมโต๊ะกลมครั้งที่ 2
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(2/2) พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์

 

70 views

(1/2) พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์

 

139 views

(6/7) งานวิจัยในย่างก้าว (Work in progress)

 

48 views

(5/7) งานวิจัยในย่างก้าว (Work in progress)

 

36 views