×
วีดีโอ

Download File :     

(1/2) พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์

(1/2) พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์

Filetype : VDO Date : วันที่ 9 เมษายน 2562 l Contributors : อ.บุหลง ศรีกนก, ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์, ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 209 views

Video Caption :

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)  และ หอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เสวนาวิชาการ หัวข้อ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์"

วิทยากร
อ.บุหลง ศรีกนก l อดีตนักอักษรศาสตร์กรมศิลปากร ผู้เขียนบทสารคดีรายการจดหมายเหตุกรุงศรี 
ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ l ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม l หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วีดิทัศน์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีตพร้อมคำบรรยายจากวิทยากร 

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 
ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

115 views

(6/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

92 views

(5/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

3 นาที

111 views

(4/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

3 นาที

89 views