×
วีดีโอ

Download File :     

(1/1)โขนเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน จองถนน

(1/1)โขนเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน จองถนน

Filetype : VDO Date : วันที่ 10 มีนาคม 2559 l Creator : กำจร หลุยยะพงศ์.,ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).,อัมพร จิรัฐติกร.,อัจฉรา รัศมีโชติ ภาพตัวแทนของพม่าในละครโทรทัศน์ไทย.,ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).,ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),ยุทธพร นาคสุข.,นวพรรณ ภัทรมูล.,ยุวเรศ วุทธีรพล.,วชรพ | Coverage : กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), | Viewer : 50 views

Video Caption : การแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ 72 โขนเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน จองถนน

Title การแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ 72 โขนเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน จองถนน ศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์.
Author ศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2557
Subject
 
Added Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(1/4) เมียนมา "คน ศิลป์ ประวัติศาสตร์"

 

22 views

(3/3) กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 7

 

23 views

(2/3) เพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 7

 

15 views

(1/3) เพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 7

 

17 views