×
วีดีโอ

Download File :     

เสวนาประกอบการแสดงสาธิต  ประสานเสียงสำเนียงไทย ๒

เสวนาประกอบการแสดงสาธิต ประสานเสียงสำเนียงไทย ๒

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 l Contributors : รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์, ครูมัณฑนา อยู่ยั่งยืน, แม่ศรีนวล ขำอาจ, อาจารย์ใจรัตน์ พิทักษ์เจริญ, ศาสตราจารย์นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล, อาจารย์ศรินทร์ จินตนเสรี | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 184 views

Video Caption :

File : Load File 1 | Load File 2 |

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โครงการวิจัยนวัตรังสรรค์เพลงพื้นบ้านไทยในมิติการขับร้องประสานเสียง
เสวนาประกอบการแสดงสาธิต "ประสานเสียง สำเนียงไทย"


- การแสดงเปิดตัวของวงพื้นบ้านประสานเสียง l วงประสานเสียงเพลงพื้นบ้านไทย
- กล่าวเปิดงาน l รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์

- เสวนาเอกลักษณ์และเสน่ห์ของเพลงประเภทต่างๆ 
- เสวนาเทคนิคกับการขับร้องเพลงประเภทต่างๆ ในมุมมองที่ต่างกัน
- การแสดงการขับร้องประสานเสียงเพลงพื้นบ้าน (นวัตกรรมเชิงอนุรักษ์)
- บรรยายเรื่อง "สู่ความเป็นเพลงประสานเสียง"
โดย ครูมัณฑนา อยู่ยั่งยืน (แม่ไม้เพลงไทยเดิม)
        แม่ศรีนวล ขำอาจ (ครูเพลงพื้นบ้าน-ลำตัด)
        อาจารย์ใจรัตน์ พิทักษ์เจริญ (นักร้องเสียงโซปราโน)
        ศาสตราจารย์นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้อง)
        อาจารย์ศรินทร์ จินตนเสรี (ผู้ดำเนินการเสวนา)

- การแสดงปิด "เพลงพื้นบ้านชุดรำโทน"  l วงประสานเสียงเพลงพื้นบ้านไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสรินธร (องค์การมหาชน) 

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/110214/632