×
วีดีโอ

Download File :     

(2/4) การแสดงพื้นบ้าน

(2/4) การแสดงพื้นบ้าน "ท่วงทำนองแห่งท้องทุ่ง สีสันเพลงพื้นบ้านในหน้านา"

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 9 มิถุนายน 2560 l Contributors : แม่อารมณ์ บุญเสริม | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 155 views

Video Caption : เพลงเกี่ยวข้าว เมืองอ่างทอง

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 


จัดงานการแสดงเพลงพื้นบ้าน "ท่วงทำนองแห่งท้องทุ่ง สีสันเพลงพื้นบ้านในหน้านา"

เพลงเกี่ยวข้าว เมืองอ่างทอง
โดย แม่อารมณ์ บุญเสริม

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาพบรรยากาศการแสดงเพลงพื้นบ้าน : http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/32653/600

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

หุ่นกระบอก เรื่อง "พระรถเมรี"

132 นาที

74 views