×
วีดีโอ

Download File :     

(1/2)ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

(1/2)ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

Filetype : VDO Date : วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 l Viewer : 14 views

Video Caption : การบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการ เรื่อง ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

Title การบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการ เรื่อง ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Author โครงการวิจัย 100 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
Published กรุงเทพ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558
Subject
 
Added Author ธีรวัต ณ ป้อมเพชร. ความสำคัญของจดหมายเหตุเดอ ลา ลูแบร์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิทยากร
  เสมอ บุญมา. ความสำคัญของจดหมายเหตุเดอ ลา ลูแบร์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิทยากร
  วินัย พงศ์ศรีเพียร. ความสำคัญของจดหมายเหตุเดอ ลา ลูแบร์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิทยากร
  ธิษณา วีระเกียรติสุนทร. ความสำคัญของจดหมายเหตุเดอ ลา ลูแบร์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิทยากร
  จิตตพิมญ์ แย้มพราย. ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมดนตรีฝรั่งเศส-สยามในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิทยากร
  พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์. ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมดนตรีฝรั่งเศส-สยามในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิทยากร

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

84 views

ชาติพันธุ์ไทยทรงดำ

 

19 views

ชาติพันธุ์จีน

 

11 views

สาครบุรี

 

38 views