×
วีดีโอ
(9/11)

(9/11) "ไท” ใน ไทย: พลวัตชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 l Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 671 views

Video Caption : การแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท จากประเทศจีน อินเดีย และลาว

File : Load File 1 |

การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
"ไท” ใน ไทย: พลวัตชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม

การแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท จากประเทศจีน อินเดีย และลาว

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ภาพบรรยากาศการแสดง : http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/22940/560