×
วีดีโอ
(2/5) อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

(2/5) อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 28 กันยายน 2559 l Contributors : รองศาสตราจารย์ รุจน์ โกมลบุตร | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor | Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 218 views

Video Caption : หัวข้อ ไทยในสายตาสื่อลาว : ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์ปะซาซน (Pasaxon)

File : Load File 1 |

บรรยายวิชาการสาธารณะ ชุด "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม"
หัวข้อ ไทยในสายตาสื่อลาว : ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์ปะซาซน (Pasaxon)

วิทยากรโดย:
รองศาสตราจารย์ รุจน์ โกมลบุตร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม 607 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ภาพบรรยากาศงานเสวนา : http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/24721/587