×
วีดีโอ
(1/5) อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

(1/5) อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 28 กันยายน 2559 l Contributors : อาจารย์สุริยา คาหว่าน | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 292 views

Video Caption : หัวข้อ อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์: การจัดการความทรงจำร่วมในชุมชนชาติพันธุ์เวียดนามในเมืองไทย

File : Load File 1 |

บรรยายวิชาการสาธารณะ ชุด "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม"
หัวข้อ อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์: การจัดการความทรงจำร่วมในชุมชนชาติพันธุ์เวียดนามในเมืองไทย

วิทยากรโดย:
อาจารย์สุริยา คาหว่าน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม 607 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ภาพบรรยากาศงานเสวนา : http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/24721/587