×
วีดีโอ

Download File :     

(3/4) พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ

(3/4) พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ

Filetype : VDO Date : วันที่ 16 ตุลาคม 2563 l Contributors : ปิ่นปินัทร์ กมลอิง, อำไพ ดาวกลางไฟ, อภินันท์ ธรรมเสนา | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : โรงแรมไมด้า ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | Viewer : 152 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

เสวนาและนำเสนอบทเรียนการประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 


บทเรียนการประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553
โดย บัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปิ่นปินัทร์ กมลอิง : บ้านหนองมณฑา
อำไพ ดาวกลางไฟ : บ้านเลตองคุ

"พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ" 10 ปี ของความหวัง บนความท้าทายใหม่
ร่วมเสวนาโดย

- รศ.ดร.นภาพร อติยวิานิชพงศ์
- ผศ.ดร. วรวิทย์ นพแก้ว
- ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
- ดร.นฤมล อรุโณทัย
- ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
ดำเนินรายการโดย
อภินันท์ ธรรมเสนา


เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563