×
วีดีโอ

Download File :     

(2/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 4“สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 4

(2/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 4“สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 4

Filetype : VDO Date : วันที่ 29 มิถุนายน 2563 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร, ดร.ตรงใจ หุตางกูร | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธณ (องค์การมหาชน) | Viewer : 88 views

Video Caption :

โครงการอบรมวิชาการและบรรยายพิเศษเรื่อง
“สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ

การบรรยายครั้งที่ 4 ประวัติศาสตร์การเมือง (ตอนที่ 3 : ยุคเริ่มต้นสุโขทัย)

- ความสำคัญจารึกของจารึกหลักที่ 1 (จารึกพ่อขุนรามคำแหง) และจารึกพ่อขุนรามพล : ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง
- การค้นพบ (อภินิหาริย์การประจักษ์)
- ปัญหาสถานภาพการเป็นเอกสารร่วมสมัย
- เนื้อความและผลกระทบต่อสังคมไทย

วิทยากร
ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ดร.ตรงใจ หุตางกูร นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ดำเนินรายการโดย คุณระวิวรรณ ภาคพรต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)