×
วีดีโอ
วัฒนธรรมห้าไห ไทยทรงดำ

วัฒนธรรมห้าไห ไทยทรงดำ

Filetype : VDO Date : วันที่ 20 มกราคม 2563 l Viewer : 19 views

Video Caption :

วัฒนธรรมห้าไห ไทยทรงดำ
ภายใต้โครงการภาพยนตร์สารคดีอาหารชาติพันธุ์ลาวโซ่งเขาย้อยเพชรบุรี


แคว้นสิบสองจุไท แต่เดิมมีด้วยกันสิบหกเมือง เรียกว่า สิบหกเจาไท เคยถูกรุกรานจากลัทธิล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก เข้ามาครองพื้นที่และตัดแบ่งหกเมืองให้แก่ทางการจีน

สิบเจาไทที่เหลืออยู่ รวมตัวสู้รบกับฝรั่งเศส จนเมื่อฝรั่งเศสเจรจาขอยุติสงครามและให้กลุ่มไทปกครองตัวเองไปอีกสามชั่วอายุคน
ต่อมา ฝรั่งเศสเข้าปกครองเวียดนาม จึงได้ยกเมืองอีกสองเมืองให้อยู่ในการปกครองตนเองของชาวไท จนรวมเมืองได้เป็นสิบสองเมืองหรือสิบสองเจาไท
หลังจากนั้นมีการสู้รบ ทำให้หลายหมู่เหล่าหลบหนีแตกพ่ายไปคนละทิศละทาง ส่วนใหญ่ไปอยู่ทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ครั้งรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพไปตีเวียงจันทน์ ได้กวาดต้อนหลายกลุ่มกลับมา และมีบัญชาให้กลุ่มไทดำไปตั้งถิ่นฐานที่เพชรบุรี
โดยไทดำกลุ่มนี้รู้จักในชื่อของลาวโซ่ง เพชรบุรีจึงนับได้ว่าเป็นบ้านแห่งแรกของลาวโซ่งในประเทศไทย ปัจจุบันลาวโซ่งกระจายตัวอยู่หลายจังหวัดในประเทศไทย มีการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม รูปแบบการแต่งกายที่สืบทอดมายาวนาน และอีกหนึ่งซึ่งที่อยู่คู่มากับชาวลาวโซ่งนั้นคือ ... วัฒนธรรมห้าไห....

วัฒนธรรมห้าไห คือ การเก็บถนอมอาหาร ทำให้สามารถเก็บไว้ปรุงอาหารได้ยาวนาน ซึ่งประกอบไปด้วย ไหเกลือ ไหหน่อส้ม ไหปลาร้า ไหมะขามเปียก และไหพริก

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://sac.or.th/main/th/newsletter/details/170#book/
และข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ (ลาวโซ่ง ไทยโซ่ง ผู้ลาว โซ่ง ไตดำ ไทดำ)
https://www.sac.or.th/databases/ethnic-groups/ethnicGroups/92?fbclid=IwAR0HBDoHEIlXhpfmEPyCR-PiMXcV7Ajly-AeZ716WYsxNEPTtG2mfuwUwRg