×
วีดีโอ
(6/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

(6/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

Filetype : VDO Date : วันที่ 14 มกราคม 2563 l Viewer : 131 views

Video Caption :

วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล 
ประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

1 นาที

143 views

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

615 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

153 views

(5/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

3 นาที

146 views