×
วีดีโอ
(3/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

(3/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

Filetype : VDO Date : วันที่ 14 มกราคม 2563 l Viewer : 192 views

Video Caption :

วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล 
ประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

1 นาที

187 views

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

679 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

201 views

(6/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

174 views