×
วีดีโอ

Download File :     

การแสดงเพลงพื้นบ้านบรมราชาภิเษกเอกกษัตริย์ รัชกาลที่ 10

การแสดงเพลงพื้นบ้านบรมราชาภิเษกเอกกษัตริย์ รัชกาลที่ 10

Filetype : VDO Date : วันที่ 24 ตุลาคม 2562 l Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 82 views

Video Caption :

มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การแสดงเพลงพื้นบ้านบรมราชาภิเษกเอกกษัตริย์ รัชกาลที่ 10
เพลงปรบไก่และเพลงพวงมาลัย

โดย ครูเพลงปรบไก่และครูเพลงพวงมาลัย จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 14 กันยายน 2562
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)