×
วีดีโอ

Download File :     

บรรยากาศงานประเพณีลุยไฟ งานแห่เจ้าแม่ทับทิม

บรรยากาศงานประเพณีลุยไฟ งานแห่เจ้าแม่ทับทิม

Filetype : VDO Date : วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 l Viewer : 403 views

Video Caption :

บรรยากาศงานประเพณีลุยไฟ งานแห่เจ้าแม่ทับทิม จัดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ณ ศาลเจ้าแม่จุ้ยบ๋วยเนี้ย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ.2562

โครงการศึกษาพลวัตของสังคมวัฒนธรรมในชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการสร้างแผนที่มีชีวิต ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)