×
วีดีโอ

Download File :     

(7/7) งานวิจัยในย่างก้าว (Work in progress)

(7/7) งานวิจัยในย่างก้าว (Work in progress)

Filetype : VDO Date : วันที่ 9 เมษายน 2562 l Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Viewer : 74 views

Video Caption :

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) ร่วมกับสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (EFEO) และกรมศิลปากร

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานวิจัยในย่างก้าว (Work in progress) 

เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพัยธ์ 2562
ณ ห้องประชุม 402 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(5/7) งานวิจัยในย่างก้าว (Work in progress)

 

15 views

(4/7) งานวิจัยในย่างก้าว (Work in progress)

 

19 views

(3/7) งานวิจัยในย่างก้าว (Work in progress)

 

16 views

(2/7) งานวิจัยในย่างก้าว (Work in progress)

 

13 views