×
วีดีโอ

Download File :     

(5/6) มหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงแสน ปาเจียงเเสนปิ๊กบ้าน

(5/6) มหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงแสน ปาเจียงเเสนปิ๊กบ้าน

Filetype : VDO Date : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 l Contributors : ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร, พัชรี ศรีมัธยกุล, กัญญาณัฐ ใจตื่น, นันทพร เเซ่หว่าง, ประเสริฐ เทพอินถา, นวลพรรณ บุญธรรม | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Coverage : วัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย | Viewer : 77 views

Video Caption : เสวนาเรื่อง ชุดการเรียนรู้สู่เมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน