×
วีดีโอ

Download File :     

(3/6) มหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงแสน ปาเจียงเเสนปิ๊กบ้าน

(3/6) มหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงแสน ปาเจียงเเสนปิ๊กบ้าน

Filetype : VDO Date : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 l Contributors : พระครูอดุลจารุวรรณ, บุญส่ง เชื้อเจ็ดตน, ดร.อุดม สมพร, จงจรูญ มโนคำ, ศรสวรรค์, สง่า อินทร์ยา, สุธัญญา สิทธิกูลเกียรติ, กฤษฏิ์ ชันศิลบุญ, สิริพันธ์เอี่ยมสาย, ชวนพิศ นภตาศัย, พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ ดร. | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Coverage : วัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย | Viewer : 71 views

Video Caption : เสวนาเรื่อง ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน