×
วีดีโอ

Download File :     

(2/6) มหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงแสน ปาเจียงเเสนปิ๊กบ้าน

(2/6) มหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงแสน ปาเจียงเเสนปิ๊กบ้าน

Filetype : VDO Date : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 l Contributors : พระพุทธิญาณมุนี, บดินทร์ กินาวงศ์, ฉัตรลดา สินธุสอน, ดร.สมหวัง อินทร์ไชย | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Coverage : วัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย | Viewer : 130 views

Video Caption : เสวนาเรื่อง เชียงแสน อดีต ปัจจุบันและอนาคต