×
วีดีโอ

Download File :     

(1/3) เพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 7

(1/3) เพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 7

Filetype : VDO Date : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 l Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 56 views

Video Caption :

เสวนา การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(1/3) โบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า

 

193 views

(2/2) พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์

 

84 views

(1/2) พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์

 

152 views

(6/7) งานวิจัยในย่างก้าว (Work in progress)

 

58 views