×
วีดีโอ

Download File :     

(4/4) โบราณคดีสโมสร

(4/4) โบราณคดีสโมสร

Filetype : VDO Date : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 l Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 54 views

Video Caption :

บรรยายทางวิชาการเรื่อง โบราณคดีสโมสร : จากอดีตสู่ปัจจุบันโครงการรำลึก 111 ปี โบราณคดีสโมสร

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(1/3) โบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า

 

193 views

(2/2) พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์

 

84 views

(1/2) พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์

 

152 views

(6/7) งานวิจัยในย่างก้าว (Work in progress)

 

58 views