×
วีดีโอ

Download File :     

(5/7) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคาดการณ์การขึ้นรูปหน้าจากชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะและกระดูกใบหน้าของคนโบราณ”

(5/7) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคาดการณ์การขึ้นรูปหน้าจากชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะและกระดูกใบหน้าของคนโบราณ”

Filetype : VDO Date : วันที่ 28 มกราคม 2562 l Contributors : ดร.รัศมี ชูทรงเดช, Susan Hayes | Creator : พัชรีวรรณ์ เบ้าดี, ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์ | Coverage : ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 60 views

Video Caption :

วันที่ 4มกราคม2562- การฝึกปฏิบัติ :Photographs and scans of student workโดยDr. Susan Hayes- อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น