×
วีดีโอ

Download File :     

กิจกรรม ชมเที่ยวถิ่นธนฯ : จากตลิ่งชันถึงคลองสาน

กิจกรรม ชมเที่ยวถิ่นธนฯ : จากตลิ่งชันถึงคลองสาน

Filetype : VDO Date : วันที่ 28 มกราคม 2562 l Contributors : วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์, ศศิธร ศิลป์วุฒยา, สุนิติ จุฑามาศ | Creator : พัชรีวรรณ์ เบ้าดี, ณัฎฐศิริ สีเสาร์, ภัคภิญญา อัจฉริยบุญยงค์ | Coverage : อาคารห้องสมุดสุขกายใจ ศูนย์มานุษยวิทยา (องค์การมหาชน) | Viewer : 74 views

Video Caption :

การบรรยายเรื่อง ภาพอดีตของสวนริมคลองบางเชือกหนัง ตลิ่งชัน โดย อ.วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

การบรรยายเรื่อง เมืองธนบุรี เส้นทางการค้าและความหลากหลายของผู้คน กรณีศึกษาบ้านบางปูน ย่านบางยี่ขัน โดย อ. ศศิธร ศิลป์วุฒยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร