×
วีดีโอ

Download File :     

เบื้องหลังการผลิตหนังสั้น โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน ปี 2 ในหัวข้อ ขัดกันฉันมิตร

เบื้องหลังการผลิตหนังสั้น โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน ปี 2 ในหัวข้อ ขัดกันฉันมิตร

Filetype : VDO Date : วันที่ 9 มกราคม 2562 l Creator : โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน ปี 2 ในหัวข้อ ขัดกันฉันมิตร | Viewer : 94 views

Video Caption :

เบื้องหลังการผลิตหนังสั้น 

โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสาหรับเยาวชนปี 2 

ในหัวข้อ ขัดกันฉันมิตร l Pergaduhan Teman l Friendly Quarrel

สนับสนุนโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), ศูนย์สันติภาพ, ThaiPBS