×
วีดีโอ

Download File :     

Motion Graphics Contest on Ethnicity Season 1 # RESPECT

Motion Graphics Contest on Ethnicity Season 1 # RESPECT

Filetype : VDO Date : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 l Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor | Coverage : ห้องสมุดสุขกายใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 170 views

Video Caption :

การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ ภายใต้เเนวคิดความเคารพ ครั้งที่ 1 (Motion Graphics Contest on Ethnicity Season 1 # RESPECT)

การนำเสนอผลงาน 
- ผลงานเรื่อง “ภาษาของเพศทางเลือก” โดยทีม Invisible Cage
- ผลงานเรื่อง “ลาบหมาน้อย” โดยทีม One Home- ผลงานเรื่อง “RAW” โดยทีม Little Fox Production
- ผลงานเรื่อง “Happy birthday สืบชะตาฮาเฮ” โดยทีม #0169
- ผลงานเรื่อง “การละหมาด” โดยทีม Project 99
- ผลงานเรื่อง “อัวะเน้ง” โดยทีม Intimate

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ณ ห้องสมุดสุขกายใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)