×
วีดีโอ

Download File :     

แนะนำแอปพลิเคชั่น SMART SAC (English Version)

แนะนำแอปพลิเคชั่น SMART SAC (English Version)

Filetype : VDO Date : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 l Viewer : 103 views

Video Caption :

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญต่อเยาวชนและมวลมนุษยชาติที่สำคัญของไทย อีกทั้งยังเป็นที่เก็บพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรัชกาลที่ 9 ทั้งด้านศิลปกรรม จิตรกรรม และวรรณกรรม ที่ทรงคุณค่าต่อการศึกษาและเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของโบราณวัตถุที่สำคัญของไทย ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนยุคในอดีต ซึ่งเราได้รวบรวมไว้ในแอปพลิเคชันนี้ SMART SAC

iOS : https://itunes.apple.com/us/app/smartsac/id1318639848?mt=8
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Clicknext.SmartSAC