×
วีดีโอ

Download File :     

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 25

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 25

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 l Contributors : ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์, ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์, ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 194 views

Video Caption : เรื่อง “แรกมีมานุษยวิทยา : เรื่องเล่าจากภาคสนาม”

File : Load File 1 | Load File 2 |

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 25
เรื่อง “แรกมีมานุษยวิทยา : เรื่องเล่าจากภาคสนาม”


วิทยากร l ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์
ร่วมถกประเด็นการสนทนา l  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
 

เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่นี่ l http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/64056/651