×
วีดีโอ

Download File :     

(1/2) ​เพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นที่ 5

(1/2) ​เพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นที่ 5

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 8 มีนาคม 2561 l Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 173186 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

กิจกรรมการประกวดเพลงพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“กล้าพันธุ์เก่ง” ในโครงการค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน

คณะกรรมการตัดสินการประกวด

แม่ขวัญจิตต์ ศรีประจันต์
ศาสตราจารย์ สุกัญญา สุจฉายา
อาจารย์เอนก นาวิกมูล
คุณจิรศักดิ์ ก้อนพรหม
คุณภูวัช สุริยวงศ์
ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ
คุณดอกรัก พยัคศรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ภาพบรรยากาศ l http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/64233/636