×
วีดีโอ

Download File :     

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 23

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 23

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 8 มีนาคม 2561 l Contributors : นายมนต์ชัย ภู่แสงสะอาด, นายโอรส ตรัสโกษีย์, นายพชระ โชติภิญโญกุล, นางสาวโสภา ศรีสำราญ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 616 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ 23
"ลากเส้นให้เป็นเรื่อง เรียนรู้สังคมวัฒนธรรม ผ่านวรรณกรรมเยาวชน"

วิทยากร
นายมนต์ชัย ภู่แสงสะอาด และนายโอรส ตรัสโกษีย์ สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น

ดำเนินรายการ
นายพชระ โชติภิญโญกุล และนางสาวโสภา ศรีสำราญ

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ภาพบรรยากาศกิจกรรม l http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/63355/635

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 35

160 นาที

301 views