×
วีดีโอ

Download File :     

(4/4) กิจกรรมสื่อสารความรู้ทักษะวัฒนธรรม

(4/4) กิจกรรมสื่อสารความรู้ทักษะวัฒนธรรม "ขัดกันฉันมิตร"

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 19 กันยายน 2560 l Contributors : เยาวชนผู้ผลิตหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม, เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์, นิศาชล ชัยมงคล, วลัย บุปผา | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 3129 views

Video Caption : เวทีเสวนา หนังสั้นทักษะวัฒนธรรม “ขัดกันฉันมิตร”

File : Load File 1 | Load File 2 |

เวทีสื่อสารสารความรู้ทักษะวัฒนธรรม "ขัดกันฉันมิตร"

เวทีเสวนา หนังสั้นทักษะวัฒนธรรม “ขัดกันฉันมิตร”
เยาวชนผู้ผลิตหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม
เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์
นิศาชล ชัยมงคล
ชวนสนทนาโดย วลัย บุปผา

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ภาพบรรยากาศกิจกรรม : http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/42224/616