×
วีดีโอ

Download File :     

(2/4) กิจกรรมสื่อสารความรู้ทักษะวัฒนธรรม

(2/4) กิจกรรมสื่อสารความรู้ทักษะวัฒนธรรม "ขัดกันฉันมิตร"

Filetype : VDO Date : วันที่ 19 กันยายน 2560 l Contributors : ผศ.ดร. เดชา ตั้งสีฟ้า, ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 123 views

Video Caption : เปิดตัวหนังสือ “แสงน้ำ และรวงข้าว: ทักษะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นอื่น”

เวทีสื่อสารสารความรู้ทักษะวัฒนธรรม "ขัดกันฉันมิตร"

เปิดตัวหนังสือ “แสงน้ำ และรวงข้าว: ทักษะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นอื่น” 
โดย ผศ.ดร. เดชา ตั้งสีฟ้า 
ชวนสนทนาโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)