×
วีดีโอ

Download File :     

(1/4) กิจกรรมสื่อสารความรู้ทักษะวัฒนธรรม

(1/4) กิจกรรมสื่อสารความรู้ทักษะวัฒนธรรม "ขัดกันฉันมิตร"

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 19 กันยายน 2560 l Contributors : ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง, นายอภินันท์ ธรรมเสนา | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 85393 views

Video Caption : การเดินทางของโครงการทักษะวัฒนธรรมกับความเป็นไปของจังหวัดชายแดนใต้

File : Load File 1 | Load File 2 |

เวทีสื่อสารสารความรู้ทักษะวัฒนธรรม "ขัดกันฉันมิตร"

การเดินทางของโครงการทักษะวัฒนธรรมกับความเป็นไปของจังหวัดชายแดนใต้
โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
       ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
       นายอภินันท์ ธรรมเสนา

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ภาพบรรยากาศกิจกรรม : http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/42224/616