×
วีดีโอ

Download File :     

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 21

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 21

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 19 กันยายน 2560 l Contributors : ดร.ตรงใจ หุตางกูร, น.ส.วรรณวิวัฒน์ รัตนลัมภ์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 234 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 21
"โคลงทวาทศมาส อ่านไม่ยากแล้วนะ"

เสวนาโดย
ดร.ตรงใจ หุตางกูร  นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
น.ส.วรรณวิวัฒน์ รัตนลัมภ์  นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ภาพบรรยากาศกิจกรรม : http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/115956/615