×
วีดีโอ

Download File :     

(4/4) การแสดงพื้นบ้าน

(4/4) การแสดงพื้นบ้าน "ท่วงทำนองแห่งท้องทุ่ง สีสันเพลงพื้นบ้านในหน้านา"

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 9 มิถุนายน 2560 l Contributors : กลุ่มเยาวชนเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 276 views

Video Caption : เพลงทรงเครื่องหน้าฉาก โดยกลุ่มเยาวชนเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 


จัดงานการแสดงเพลงพื้นบ้าน "ท่วงทำนองแห่งท้องทุ่ง สีสันเพลงพื้นบ้านในหน้านา"

เพลงทรงเครื่องหน้าฉาก
โดย กลุ่มเยาวชนเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน


เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาพบรรยากาศการแสดงเพลงพื้นบ้าน : http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/32653/600

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

หุ่นกระบอก เรื่อง "พระรถเมรี"

132 นาที

74 views