×
วีดีโอ

Download File :     

(1/4) การแสดงพื้นบ้าน

(1/4) การแสดงพื้นบ้าน "ท่วงทำนองแห่งท้องทุ่ง สีสันเพลงพื้นบ้านในหน้านา"

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 9 มิถุนายน 2560 l Contributors : อ.อเนก นาวิกมูล, แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์, แม่อารมณ์ บุญเสริม, อภินันท์ ธรรมเสนา | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 168 views

Video Caption : เพลิดความรู้กันวงเสวนาวิชาการ ร้อง รำ ทำเพลง วิถีชาวบ้านในหน้านา

File : Load File 1 |

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 


จัดงานการแสดงเพลงพื้นบ้าน "ท่วงทำนองแห่งท้องทุ่ง สีสันเพลงพื้นบ้านในหน้านา"

เพลิดความรู้กันวงเสวนาวิชาการ 
“ร้อง รำ ทำเพลง วิถีชาวบ้านในหน้านา” 

วิทยากรโดย  
อาจารย์อเนก นาวิกมูล
แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์
แม่อารมณ์ บุญเสริม
ดำเนินรายการโดย อภินันท์ ธรรมเสนา

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาพบรรยากาศการแสดงเพลงพื้นบ้าน : http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/32653/600