×
วีดีโอ

Download File :     

(2/2)ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

(2/2)ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

Filetype : VDO Date : วันที่ 6 มิถุนายน 2560 l Viewer : 23 views

Video Caption : การบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการ เรื่อง ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

Title การบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการ เรื่อง ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Author โครงการวิจัย 100 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
Published กรุงเทพ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558
Subject
 
Added Author ธีรวัต ณ ป้อมเพชร. ความสำคัญของจดหมายเหตุเดอ ลา ลูแบร์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิทยากร
  เสมอ บุญมา. ความสำคัญของจดหมายเหตุเดอ ลา ลูแบร์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิทยากร
  วินัย พงศ์ศรีเพียร. ความสำคัญของจดหมายเหตุเดอ ลา ลูแบร์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิทยากร
  ธิษณา วีระเกียรติสุนทร. ความสำคัญของจดหมายเหตุเดอ ลา ลูแบร์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิทยากร
  จิตตพิมญ์ แย้มพราย. ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมดนตรีฝรั่งเศส-สยามในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิทยากร
  พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์. ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมดนตรีฝรั่งเศส-สยามในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิทยากร

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

1 นาที

135 views

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

583 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

143 views

(6/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

123 views