×

×
×
วีดีโอ

(3/3)

(3/3) "ผู้คน ชุมชม เจ้าพระยา : ข้อมูลและมุมมองทางวัฒนธรรม"

Filetype :VDO l SOUND l Date : 2016-12-08 15:24:59 l Contributors : คุณวโรภาส วงศ์จตุรภัทร, คุณอดุลย์ โยธาสมุทร, ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, อ.ศศิธร ศิลป์วุฒยา, ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล l Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor l Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร l Viewer : 126 views

Video Caption :แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปประเด็นการประชุม

File : Load File 1 | Load File 2 |

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดงานเสวนาวิชาการ "ผู้คน ชุมชม เจ้าพระยา : ข้อมูลและมุมมองทางวัฒนธรรม"

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปประเด็นการประชุม

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาพบรรยากาศงานเสวนา : 
http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/31109/561

---------------------------------------------------------------------------

รายการวีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ปาฐกถาพิเศษ "ผู้คน ชุมชม เจ้าพระยา : ข้อมูลและมุมมองทางวัฒนธรรม"

โดย ศาตราจาย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2165

ปาฐกถาพิเศษ "ผู้คน ชุมชม เจ้าพระยา : ข้อมูลและมุมมองทางวัฒนธรรม"
โดย ศาตราจาย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2165
 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

by ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor

(5/5) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ…

0 l 37 นาที

211 views

by ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor

(4/5) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ…

0 l 77 นาที

184 views

by ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor

(3/5) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ…

0 l 53 นาที

174 views

by ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor

(1/5) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ…

0 l 80 นาที

91 views