×

×
×
วีดีโอ

(3/3)

(3/3) "ผู้คน ชุมชม เจ้าพระยา : ข้อมูลและมุมมองทางวัฒนธรรม"

Filetype :VDO l SOUND l Date : 2016-12-08 15:24:59 l Contributors : คุณวโรภาส วงศ์จตุรภัทร, คุณอดุลย์ โยธาสมุทร, ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, อ.ศศิธร ศิลป์วุฒยา, ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล l Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor l Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร l Viewer : 134 views

Video Caption :แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปประเด็นการประชุม

File : Load File 1 | Load File 2 |

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดงานเสวนาวิชาการ "ผู้คน ชุมชม เจ้าพระยา : ข้อมูลและมุมมองทางวัฒนธรรม"

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปประเด็นการประชุม

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาพบรรยากาศงานเสวนา : 
http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/31109/561

---------------------------------------------------------------------------

รายการวีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ปาฐกถาพิเศษ "ผู้คน ชุมชม เจ้าพระยา : ข้อมูลและมุมมองทางวัฒนธรรม"

โดย ศาตราจาย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2165

ปาฐกถาพิเศษ "ผู้คน ชุมชม เจ้าพระยา : ข้อมูลและมุมมองทางวัฒนธรรม"
โดย ศาตราจาย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
http://channel.sac.or.th/th/website/video/detail_news/2165
 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

(TH) แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

0 l 4 นาที

34 views

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

(ENG) แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

0 l 7 นาที

20 views

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

(TH) แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

0 l 7 นาที

36 views

by พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor

(8/8) เทศกาลนิทานเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่…

0 l

45 views